do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Szukasz pracownika z innego kraju Europy? Skorzystaj z usługi EURES

EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz innych organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych działających w obszarze zatrudnienia. Sieć została powołana do życia przez Komicję Europejską, aby wspierać mobilność pracowników na terytorium Unii Europejskiej/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem EURES jest pomoc poszukującym pracy i pracodawcom w poruszaniu się na europejskim rynku pracy poprzez:

  • międzynarodowe pośrednictwo pracy

  • informowanie o warunakch pracy i życia

  • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności

Wchodząc na europejski rynek pracy każde przedsiębiorstwo zwiększa swoją konkurencyjność. Dzięki korzystaniu z usług sieci można również rozwiązać problem niedoboru pracowników na określonych stanowiskach lub posiadających określone kwalifikacje.

Przedsiębiorstwo posiadające wielojęzyczny, wielokulturowy zespół pracowników jest dużo lepiej przygotowane, by w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje jednolity rynek UE/EOG.

Co pracodawcom oferuje EURES?

Ogłoszenie oferty pracy na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu
Dostęp do internetowej bazy ofert pracy z krajów EOG mają wszystkie osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą. Zamieszczenie oferty pracy na portalu to doskonałe narzędzie promocji oferty pracy we wszystkich krajach EOG.


Ogłoszenie oferty pracy w wybranym kraju EOG
W przypadku zainteresowania zatrudnieniem pracowników z wybranego lub wybranych krajów EOG, zagraniczny Doradca EURES ze wskazanego kraju rozpowszechni daną ofertę stosując metody używane przez zagraniczny urząd pracy, z którego pochodzi.


Prowadzenie rekrutacji pracowników z wybranego kraju EOG:
• zebranie CV kandydatów
• wstępną selekcję kandydatów
• pomoc w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami za granicą