do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Wolne środki na działalność gospodarczą

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że posiada środki dla bezrobotnych planujących podjęcie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych. Wysokość dotacji dla jednej osoby nie może przekroczyć 400% przeciętnego wynagrodzenia.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.