do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Dzień Otwarty w Podlaskich Urzędach Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży serdecznie zaprasza bezrobotnych i pracodawców do odwiedzenia naszego urzędu w dniu 26 stycznia br. W godzinach od 8:00 do 9:00 – w sali 107 organizujemy spotkanie informacyjne dla bezrobotnych. W godzinach od 9:00 do 10:00 – w Sali 107 org...
19 sty 2017
Urząd

Zakończenie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że z dniem 20.01.2017r. zostaje zamknięty nabór wniosków na refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia /na zasadach określonych w art. 150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.)

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.