do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Urząd Miejski w Łomży zaprasza na Konferencję:

„Łomża i Województwo Podlaskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. godz. 11.00 w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,w auli im. Prof. Antoniego Jakubczaka, ul. Akademicka 1. Zaproszeni goście: Mateusz Morawiecki – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów, Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele władz samorządowych, posłowie na sejm RP, radni Rady Miejskiej Łomży, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy.

Informacja dla bezrobotnych

Z dniem 23.01.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprzestaje wysyłania powiadomień SMS do bezrobotnych i poszukujących pracy informujących o zbliżającym się terminie wizyty w urzędzie.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.