do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Pit-11 za 2017r.

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że PITy-11 za 2017r. będą wydawane w dniach 23 stycznia - 16 lutego 2018r. w sali na parterze.

Informacja dla bezrobotnych

Z dniem 23.01.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprzestaje wysyłania powiadomień SMS do bezrobotnych i poszukujących pracy informujących o zbliżającym się terminie wizyty w urzędzie.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017 roku. Przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty.