do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Nabór wniosków ze środków limitu KFS 2018

Nabór wniosków ze środków limitu KFS 2018

Szanowni Państwo,

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w dniach od 19.02.2018 do 20.02.2018 r.

Wnioski należy składać w pok. 108A, piętro I lub w kancelarii pok. 305 piętro III  w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży,
ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża.


Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
 
Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
Środki limitu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone są na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy zgodnych z ustalonymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami na:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z  zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy;

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Wniosek o przyznanie środkow z KFS można pobrać pod tym linkiem lub w zakładce e-Dokumenty.

 

Bliższych informacji udziela:

Anna Dobrowolska

doradca zawodowy

telefon: 86 215 80 23.