do góry

 • -A A A+
 • BIP
 • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Z dniem 1 maja 2017r. Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży rozpoczyna rekrutację do projektu pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” który jest skierowany wyłącznie do osób powyżej 30 roku życia, bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

 • osoby 50 +,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy
 • osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

 1. Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.
 2. Spawacz MAG i TIG– 7 osób
 3. Operator obrabiarek CNC – 9 osób
 4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób
 5. Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób
 6. Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób
 7. Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób
 8. Krawiec – 8 osób
 9. Operator koparko-ładowarki– 8 osób.
 10. Pilarz – drwal – 5 osób
 11. Księgowy – 10 osób
 12. Sprzedawca/kasjer – 7 os.

 

Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony www.notlomza.pl lub uzyskać w Biurze Projektu:

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 (II p), 18-400 Łomża, tel: 86 216-41-29, email: sekretariat @notlomza.pl