do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Kierownik działu edukacji i organizacji imprez

Ogłoszenie ważne
od: 2017-06-29
do: 2017-07-28

Informacje ogólne

Numer oferty:
StPr/17/1473
Stanowisko:
Kierownik działu edukacji i organizacji imprez
Ilość wszystkich miejsc pracy:
1
Zakres obowiązków:
Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych; organizowanie pracy podległym pracownikom oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją powierzonych im zadań; tworzenie planów merytorycznych i finansowych pracy Działu i sprawozdań z ich realizacji; tworzenie projektów nowych przedsięwzięć kulturalnych wzbogacających ofertę MDK- DŚT; przygotowywanie dokumentacji związanej z realizacją imprez; współpraca z osobami i podmiotami zajmującymi się działalnością kulturalną; realizacja zadań związanych z polityką ochrony danych osobowych.
Inne:
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 letni staż pracy (preferowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym),doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, znajomość języka obcego, znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych. Osoba musi spełniać wymogi określone w art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych. Są to:- Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publiczny;- brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji pa
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)

Warunki pracy

Data rozpoczęcia pracy:
2017-11-01
Miejsce pracy:
18-400 Łomża
Wojska Polskiego 3
Wynagrodzenie brutto:
3000.00 PLN / mc
Rodzaj umowy:
Umowa na okres próbny
Wymiar etatu:
w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40
Praca w wolne dni:
Nie

Sposób aplikowania

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
CV; kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz staż pracy; oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w związku z prowadzonym naborem należy złożyć osobiście do MDK- DŚT w Łomży lub za pośrednictwem poczty lub wysłać drogą mailową na adres: sekretariat@mdk.lomza.pl. Termin składania dokumentów aplikacyjnych: do 31.08.2017 do godz. 15.00.Kandydaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie rozmów kwalifikacyjnych, stanowiących drugi etap rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne wszystkich osób biorących udział w procesie rekrutacji będą do odebrania w sekretariacie MDK-DŚT przez okres 14 dni.Po tym terminie zostaną zniszczone.
Język składania aplikacji:
polski
Osoba do kontaktu:
Elżbieta Bujnowska
Telefon:
86 2163226,86 2164553

Dane pracodawcy

Nazwa firmy:
MIEJSKI DOM KULTURY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
Osoba do kontaktu:
Elżbieta Bujnowska
Adres:
18-400 Łomża
Wojska Polskiego 3
Telefon:
86 2163226,86 2164553
e-mail:
sekretariat@mdk.lomza.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawców. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jeżeli Państwa kwalifikacje w pełni odpowiadają wymogom stawianym przez pracodawcę, dodatkowe informacje o ofertach można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 w godz. 8.00 – 14.00 w pokoju 108 A (I piętro).