do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6


“Twoje życie – twój wybór” (EFS) 2014-2015 r.

poniedziałek, 29.06.2015r.

Projekt realizowany z Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt "Uwierz w swoje możliwości" 2011-2013 r.

czwartek, 18.07.2013r.

złożony w podkonkursie nr 1/POKL/6.1.1/2/2011 w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Projekt "Postaw na siebie" 2011-2013 r.

środa, 17.07.2013r.

złożony w podkonkursie nr 1/POKL/6.1.1/3/2011 w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013