do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Prace społecznie użyteczne

Brak form aktywizacji

Archiwum

Prace społecznie użyteczne - Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. (czytaj więcej)

Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 Centrum Aktywizacji Zawodowej
II piętro pok. nr 210 tel. 862158048