do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Roboty publiczne

Brak form aktywizacji

Archiwum

ROBOTY PUBLICZNE to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy lub 12 miesięcy / przy założeniu, że refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia / przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te finansowane lub dofinansowane są ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. (czytaj więcej)

Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1
Centrum Aktywizacji Zawodowej, II piętro, pok. 212 tel. 862158028