do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Szkolenia

Nazwa Liczba miejsca Adresaci Data od do  
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy /FP/ 10 wszyscy bezrobotni
Więcej
Bezpłatne szkolenia w MOPS bezrobotna lub nieaktywna zawodowo; niepełnosprawna; korzystająca z pomocy MOPS; zamieszkała na terenie miasta Łomża; w wieku aktywności zawodowej; nie uczestnicząca z takich samych form wsparcia w innym projekcie systemowym finansowanym z UE
Więcej
Archiwum

Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SZKOLENIE – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. (czytaj więcej)

Szczegółowe informacje na temat organizacji i finansowania szkoleń udzielane są w pokoju 106 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, telefon: 86 215-80-23, e-mail: pupszkolenia@pup.lomza.pl