do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Wiadomość archiwalna

Archiwum: Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych obowiązujących w roku 2017 przez Instytucje Szkoleniowe

Zapraszamy instytucje szkoleniowe zainteresowane współpracą z PUP w Łomży do składania ofert szkoleniowych prezentujących realizowane przez firmy szkolenia według załącznika do dnia 15 stycznia 2017r.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tychże szkoleń pod warunkiem posiadania aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

UWAGA! Zapytanie ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron.

Powyższe informacje proszę o przesłanie na adres e-mail: ewelina.trzcinka@pup.lomza.pl lub adres Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża.