do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom

Zmiany w sprawie  wydawania zazwoleń na pracę cudzoziemców w województwie  podlaskim

Uprzejmie informujemy, iż weszło w życie Rozporządzenie Nr 5/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie podlaskim (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 136, poz. 1497), po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 z późn. zm.) Wojewoda Podlaski w załączniku do Rozporządzenia określił wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie wymaga informacji starosty, co jest zgodne z art. 88c ust. 3 pkt 1 ustawy.

W związku ze zmianą przepisów, wnioskodawcy zamierzający ubiegać się o zezwolenie Wojewody Podlaskiego na pracę cudzoziemca na stanowisku, które znajduje się w wykazie, nie mają obowiązku składania oferty pracy i uzyskiwania informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pragniemy również przypomnieć, że w art. 88c ust. 3 pkt 2 i 3 oraz art. 88c ust. 8 ustawy, wskazano inne przypadki, kiedy informacja starosty jest zbędna; w szczególności dotyczy to przedłożenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na tym samym stanowisku.

WYKAZ ZAWODÓW I RODZAJÓW PRACY, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ NIE WYMAGA INFORMACJI STAROSTY

235912 Lektor języka angielskiego

245205 Konserwator dzieł sztuki

245301 Artysta muzyk instrumentalista

245302  Artysta muzyk wokalista

245303 Dyrygent

245401 Choreograf

331101 Instruktor amatorskiego ruchu artystycznego

342204 Spedytor (zawód szkolny: Technik spedytor)

347401 Aktor cyrkowy

347502 Instruktor dyscypliny sportu

347601 Animator kultury

513103 Opiekunka dziecięca domowa

712901 Konserwator budynków

713101 Dekarz

713501 Monter/ składacz okien

741103 Rozbieracz – wykrawacz

811102 Operator koparek i zwałowarek

832301 Kierowca ciągnika siodłowego

833313 Operator żurawia jezdniowego

914103 Robotnik gospodarczy

921101 Pomocniczy robotnik polowy

921102 Pomocniczy robotnik przy hodowli zwierząt

Rozporządzenie jest do pobrania na stronie internetowej pod adresem:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/dzienniki/dzienniki/2280.pdf