do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Konkurs Łomżyńskie Anioły Biznesu 2018

 

Od 1 czerwca można zgłaszać kandydatów w II edycji konkursu gospodarczego “Łomżyńskie Anioły Biznesu”. Inicjatywa dedykowana jest przedsiębiorcom działającym na terenie ziemi łomżyńskiej. Jej organizatorami są: Miasto Łomża oraz Starostwo Powiatowe w Łomży.

– Nagroda “Łomżyńskie Anioły Biznesu” jest wyróżnieniem przyznawanym przedsiębiorcom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji Miasta Łomża i regionu. Naszą intencją jest to, aby nagroda stała się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej – mówi Andrzej Garlicki, zastępca Prezydenta Łomży, który zajmuje się sprawami gospodarczymi w mieście.

 W roku 2017 r. konkurs odbył się po raz pierwszy. Nagroda została przyznana w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club oraz patronatem medialnym przez TVP3 Białystok. Cieszył się ogromnym powodzeniem wśród przedsiębiorców. W konkursie złożonych zostało 136 wniosków, zgłoszono 46 podmiotów (10 w więcej niż jedna kategorii), a na jedną z firm wpłynęło 73 wnioski. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II edycja konkursu została objęta patronatem honorowym przez: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (www.mpit.gov.pl), Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Podlaski Związek Pracodawców. Partnerami konkursu są Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, Hexa Bank Spółdzielczy, Kino Millenium. Patronatu medialnego udzieliła TVP 3 Białystok. Sponsor główny PKO Bank Polski.

Nagroda zostanie przyznana w 8 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Debiut Roku, Firma z sercem, Pracodawca Jutra, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej oraz 2 nowych kategoriach: Kobieta Biznesu oraz Super Anioł.

Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2018 r. a zakończy 5 października r. uroczystą galą podczas której zostaną wręczone laureatom nagrody.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody przyjmowane będą do 30 czerwca 2018 r.:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej konkursu http://klab.um.lomza.pl   oraz
  • w formie pisemnej, poprzez złożenie wypełnionego, załączonego poniżej, wniosku stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu w Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56 852 , mail:cop@um.lomza.pl , Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,  Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża,  pokój nr 201.

Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii ,,Firma roku”, ,,Inwestor roku”, ,,Debiut roku”, „Firma z sercem”, „Ambasador Ziemi Łomżyńskiej”, „Kobieta biznesu”mogą składać: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, związki pracodawców, organizacje pozarządowe, redakcje lokalnych pism, radia i telewizji, wydawnictw, kluby sportowe i inne organizacje sportowe, szkoły, organizacje społeczne, osoby fizyczne, przedstawiciele instytucji kultury. Kandydaci mogą się zgłaszać sami z wyjątkiem kategorii „Firma z sercem” oraz Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. Kandydatów do nagrody Super Anioł zgłaszają członkowie Kapituły konkursu. Kandydatów do nagrody „Pracodawca Jutra” zgłasza Powiatowy Urząd Pracy w Łomży.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów.

Informacji nt konkursu udziela Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124, tel. 86 21 56852, mail: cop@um.lomza.pl, Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, tel. 86 21 56 913, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl lub promocja@powiatlomzynski.pl oraz Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, pokój nr 201, tel. 86 21 58 035.