do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Zapotrzebowanie na środki rezerwy KFS w 2018 roku

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku

Drogi Pracodawco,

przed wypełnieniem ankiety badającej zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2017 roku, zastanów się jakie uprawnienia będą potrzebne pracownikowi i twojej firmie w obliczu zmieniającej się dynamicznie gospodarki. Kierunki studiów podyplomowych i kursów powinny być związane z zakresem czynności i stanowiskiem na jakim jest zatrudniony twój pracownik. Pamiętaj, że dofinansowanie można otrzymać na kursy zawodowe, dające konkretne uprawnienia i kwalifikacje (kończące się egzaminem zewnętrznym).

 

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS na rok 2018 to:

  1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 

UWAGA: Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Na podstawie wypełnionych ankiet powiatowy urząd Pracy w Łomży może wnioskować o przyzanie środków finansowych.

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: anna.choinska@pup.lomza.pl, fax: 86 16 34 92, pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża do

30 czerwca 2018r.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

p. Anna Choińska tel. 86 215-80-23, pokój nr 108A