do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Staż w ARiMR 2018

Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Staż w ARiMR 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, iż od dnia 01.05.2018 r. rozpoczyna realizację programu „Staż w ARiMR 2018”, finansowanego z rezerwy FP, pozostającej w dyspozycji MRPiPS.
Na realizację programu „Staż w ARiMR 2018” w powiecie łomżyńskim została przyznana kwota 62 500,00 zł, co pozwala na objęcie wsparciem 8 osób, które zostaną skierowane do odbycia stażu w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  na okres 6 miesięcy. Do udziału w programie kwalifikują się osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Łomży:

1. zamieszkujące na wsi (mieszkańcy powiatu łomżyńskiego z wyłączeniem Łomży, Nowogrodu i Jedwabnego),

2. osoby bezrobotne długotrwale, czyli pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.

Celem uczestnictwa w programie prosimy o kontakt z pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi  lub osobami zajmującymi się realizacją poszczególnych form aktywizacji.
Okres realizacji programu: 01.05.2018 r. – 31.12.2018 r.

Program opracowany został w oparciu o założenia „Zasad ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018 roku” Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).