do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Wiadomość archiwalna

Archiwum: TARGI PRACY 2018 – 19 KWIETNIA 2018 – sala Szkół Katolickich w Łomży, ul Sadowa 12

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Łomży we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie organizuje Targi Pracy których celem będzie zaprezentowanie dotychczasowych przedsięwzięć w zakresie realizowanych projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zapoznanie pracodawców z aktualnymi ofertami i przyszłymi potrzebami szkoleń zawodowych przygotowujących osoby bezrobotne oraz pozostające bez zatrudnienia do wejścia na rynek pracy.

W ramach Targów Pracy zostaną zaprezentowane przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz NOT Łomża podejmowane działania na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia z udziałem uczestników i pracodawców obecnie realizowanych projektów i przyszłych zamierzeń w tym zakresie. Przestawiona zostanie merytoryczna ocena dotychczas zrealizowanych projektów przez Powiatowe Urzędy Pracy w Kolnie, Łomży i Zambrowie oraz NOT Łomża na rzecz osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia na terenie subregionu łomżyńskiego, obejmującego swym zasięgiem powiat Kolneński, Łomżyński i Zambrowski.

Targi pracy mają formułę otwartą. Może się na nich pojawić każdy, kto czuje potrzebę zdobycia informacji na temat przygotowywanych projektów, z których pracodawcy będą mogli korzystać poprzez pozyskiwanie pracowników przygotowywanych na miarę i aktualne potrzeby w konkretnych zawodach.

Doprowadzenie do spotkania w jednym miejscu pracodawców z osobami poszukującymi zatrudnienie oraz instytucjami rynku pracy, w szczególności reprezentowanymi przez Powiatowe Urzędy Pracy oraz NOT Łomża, umożliwi uczestnikom targów pracy zapoznanie się z propozycjami aktywizacji bezrobotnych, których celem będą realizowane w przyszłości pakiety szkoleń zawodowych zaspakajających konkretne potrzeby pracodawców.

 

 

Szczegóły dotyczące w/w przedsięwzięcia dostępne są na stronie: http://notlomza.pl/wordpress/?p=2860