do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży, w związku z sytuacją afrykańskiego pomoru świń, w tym związaną ze stwierdzeniem ognisk ASF u świń w roku 2018, zwraca się z apelem do posiadaczy i hodowców świń, odnośnie podstawowych zasad postępowania w związku z występowaniem i zagrożeniem rozprzestrzeniania się tej choroby.
 

OBJAWY ASF ?
• gorączka 40 - 42°C i powyżej,
• wybroczyny i przekrwienie skóry,
• krwawa biegunka,
• osłabiony apetyt,
• nagłe upadki świń w stadzie.

POSTĘPOWANIE ?
• natychmiastowe zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć świń,
• zabezpieczenie chorych zwierząt – do czasu przybycia lekarza weterynarii.

MOŻLIWE SPOSOBY ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ CHOROBY ?
• przez kontakt bezpośredni z zakażonym materiałem (zakażone zwierzęta, martwe zwierzęta – głównie dziki),
• poprzez wprowadzenie świń lub produktów ze świń z nieznanego źródła (nielegalny obrót),
• za pośrednictwem dzików – w środowisku ich bytowania,
• wobec braku zachowania zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

PODSTAWOWE WYMAGANIA BIOASEKURACJI ?
• zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem dzików (ogrodzenie, zamykane pomieszczenia inwentarskie),
• zabezpieczenie paszy i materiału na ściółkę przed dostępem dzików (stogi, bele),
• maty dezynfekcyjne przed wejściami do pomieszczeń inwentarskich oraz zabezpieczenie pomieszczeń przed dostępem zwierząt domowych,
• maty dezynfekcyjne na wjazdach i wejściach do gospodarstwa,
• używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach dla świń,
• zwalczanie gryzoni i owadów,
• dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami,
• codzienne kontrolowanie stanu zdrowia świń oraz prowadzenie spisu świń wg grup wiekowych i produkcyjnych.

Uwaga:
- szczegółowe informacje na stronach internetowych Inspekcji Weterynaryjnej (GIW, WIW, PIW)