do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Szkolenie w ramach tzw. „Ginących zawodów”

Informujemy, że Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży prowadzi rekrutację uczestników szkoleń w ramach tzw. „Ginących zawodów” organizowanych w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy.

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w ECKiW w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących”, gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe o moduły, które poprzez swoją unikalność stają się konkurencyjne i poszukiwane.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby:

- bezrobotne i poszukujące pracy

- uczące się w wieku 18-25 lat (młodzież ucząca się będzie kierowana na turnusy wakacyjne)

Zakres kursów:

Dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związane jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji w następujących zawodach pokrewnych:

L. p.

Zawód podstawowy – wyjściowy do podjęcia szkolenia

Kierunek szkolenia w ramach ginących zawodów

1

ślusarz

kowal, podkuwanie koni, kowalstwo artystyczne

2

stolarz

stolarz, renowacja mebli

3

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

brukarz, kamieniarz

4

murarz/tynkarz/monter zabudowy i robót wykończeniowych

zdun

5

kucharz i zawody pokrewne

cukiernik wg tradycyjnych receptur

6

kucharz i zawody pokrewne

piekarz wg tradycyjnych receptur

7

kucharz i zawody pokrewne

wędliniarz, masarz

8

krawiec

tkacz, krawiec

9

dekarz

dekarz, strzecharz, gonciarz

 

Uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma kursów

Szkolenia trwają średnio 96 godzin dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni szkoleniowych i 1 dzień wolny – niedziela). Zakłada się, iż uczestnicy szkoleń i instruktorzy pozostaną w ECKiW w Roskoszy przez cały czas trwania szkolenia, łącznie z dniem wolnym. Każde szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte umiejętności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, który zostanie przeprowadzony przez Izbę Rzemieślników i Przedsiębiorców z Lublina. Szkolenia nie kończą się nadaniem tytułu czeladnika ani żadnym mu równoważnym.

Założenia organizacyjne

- udział w szkoleniu jest bezpłatny

- uczestnicy będą mieli zapewniony transport (na zasadzie dofinansowania kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej po zakończeniu kursu

- ECKiW zapewni uczestnikom szkoleń noclegi i wyżywienie przez cały czas trwania szkolenia łącznie z dniem wolnym - niedzielą)

- szkolenia prowadzić będą wykwalifikowani i doświadczeni instruktorzy praktycznej nauki zawodu na warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie w kontekście zawodów ginących jak również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie

- uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu i powrotu z ECKiW w Roskoszy

- każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, a po pozytywnym zakończeniu szkolenia certyfikat poświadczający zdanie egzaminu sprawdzającego na druku MEN oraz dyplom uczestnictwa wystawiony przez Komendę Główną OHP

- szkolenia wzbogacone będą o moduł doradztwa zawodowego

 

Harmonogram szkoleń z zakresu zawodów ginacych w ECKiW w Roskoszy w 2018 r.

Specjalizacja

Termin

Liczba uczestników

 

Cukiernik

12-24.03

15

 

Wędliniarz

16-28.04

12

 

Cukiernik

14-26.05

15

 

Kamieniarz

14-26.05

15

 

Stolarz

25.06-07.07

10

 

Cukiernik z egzaminem czeladniczym - cz. 1

25.06-07.07

12

 

Piekarz

16-28.07

10

 

Kowal

16-28.07

12

 

Wędliniarz

30.07-11.08

12

 

Dekarz

30.07-11.08

15

 

Zdun

30.07-11.08

10

 

Cukiernik

20.08-01.09

12

 

Stolarz

20.08-01.09

10

 

Kamieniarz

20.08-01.09

15

 

Cukiernik z egzaminem czeladniczym - cz. 2

03-15.09

12

 

Kowal

03-15.09

10

 

Piekarz

17-29.09

12

 

Stolarz

17-29.09

10

 

Cukiernik

08-20.10

15

 

Razem

234

 

             

 

Szczegółowe informacje o projekcie:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża tel: 86 216-33-08, e-mail: ceipm.lomza@ohp.pl