do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Wiadomość archiwalna

Archiwum: KONKURS "Organizacja ucząca się 2017"

KONKURS "Organizacja ucząca się 2017"

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Politechniką Białostocką i Gazetą Współczesną organizuje kolejną edycję konkursu „Organizacja ucząca się 2017”' w ramach promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Celem konkursu jest promowanie pracodawców z województwa podlaskiego, którzy inwestują w rozwój kompetencji pracowników, są zorientowani na zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników i wyróżniają się m.in. elastyczną strukturą organizacyjną, strategią personalną, kulturą organizacyjną stymulującą zachowania prorozwojowe, realizujących działania mające na celu rozwój swoich pracowników. Założeniem konkursu jest wybór najlepszych pracodawców stosujących zasady ,,organizacyjnego uczenia się'' w oparciu o złożone i ocenione przez Kapitułę Konkursu formularze zgłoszeniowe, a przez to zachęcenie innych pracodawców do inwestycji w rozwój ich pracowników i firm.

 

W ramach konkursu wyłonieni zostaną laureaci konkursu w trzech kategoriach pracodawców:

a) „Mikro i Małe Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie do 49 pracowników) - zwycięzca zostanie wyłoniony w każdym powiecie ziemskim i grodzkim woj. podlaskiego,

b) ,,Średnie i Duże Przedsiębiorstwa'' (zatrudnienie od 50 pracowników) - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim,

c) ,,Sektor publiczny' - zwycięzca zostanie wyłoniony w województwie podlaskim.

 

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych od pracodawców założono w terminie: 01.09.2017r- 31.10.2017r., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się podczas uroczystej Gali w I kwartale 2018 roku. Zwycięzcy konkursu otrzymają: statuetkę oraz prawo posługiwania się tytułem ,,Organizacji uczącej się 2017''..

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są na http://wupbialystok.praca.gov.pl w zakładce Konkurs ,,Organizacja ucząca się 2017''.