do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Informacja o Projekcie Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór Nr PSFWP 1/2017 na dofinansowanie usług rozwojowych.
Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 29.05.2017 r. (od godz. 7:30) do 30.06.2017 r. (do godz. 15:30).
Potencjalnymi beneficjentami naboru mogą być:
Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), posiadający siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego, którzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach naboru nr PSFWP 1/2016. 
Szczegóły i możliwości dofinansowania:
Dofinansowanie dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) wynosi odpowiednio do 5 000 PLN lub do 80% kosztów usługi rozwojowej
Na osobę do 10 000 PLN
Na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN
Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze to 1 670 350,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na usługi zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.
Więcej o konkursie dowiedzą się Państwo na stronie.