do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Zatrudnienie skazanych - ZK w Czerwonym Borze.

Informujemy, że Zakład Karny w Czerwonym Borze poszukuje kontrahenta, który zdecydowałby się ulokować produkcję w pomieszczeniach znajdujących się na terenie Zakładu Karnego. Istnieje możliwość skierowania do zatrudnienia grupy skazanych z ZK posiadających kwalifikacje, a przede wszystkim praktyczne umiejętności i chęci do wykonywania prac: stolarskich, ślusarskich, wyrobów rękodzieła itp.

Skazanych zatrudnia się na podstawie skierowania do pracy /zatrudnienia w oparciu o skierowanie do zatrudnienia- decyzja dyrektora jednostki- eliminuje konieczność stosowania wobec zatrudnionych przepisów Kodeksu Pracy (oprócz działu X- przepisy BHP oraz o czasie pracy – dział VI) albo umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o prace nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z tytułu kosztów zatrudnienia, przedsiębiorca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje ryczałt w wysokości 20% wartości wynagrodzeń przysługującym zatrudnionym osobom /od 1 kwietnia 2017roku będzie to już 40%/, a po spełnieniu określonych warunków może ubiegać się o dotacje lub pożyczkę- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy dz. U. 103/2012.

Szczegółowe informacje pod nr. tel: 86 215-35-83, 86 215-35-84 wew. 527.