do góry

 • -A A A+
 • BIP
 • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Wiadomość archiwalna

Archiwum: PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE

FUNDACJA FORUM INICJATYW ROZWOJOWYCH

jako realizator projektu

" PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE "

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Oferujemy bezpłatny udział w następujących forach wsparcia:

 • Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjne
 • Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
 • Pośrednictwo pracy
 • Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

 

OFEROWANE SZKOLENIA ZAWODOWE:

 • Kucharz małej gastronomii
 • Sprzedawca
 • Kierowca samochodu ciężarowego
 • Operator wózków widłowych
 • Kadry i płace

 

PŁATNY STAŻ ZAWODOWY

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo – doradczym. Osobie skierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł. brutto. Dodatkowo uczestnikom stażu zapewniamy badanie lekarskie oraz szkolenie BHP.

 

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OSÓB:

 • biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
 • które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
 • nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
 • mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego

 

Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnością.

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania również w:

Biurze Projektu w Łomży, Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża, email: lomza@fir.org.pl, tel.: 601-241-828

Pliki do pobrania

 1. Ulotka do druku