do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 15 batalionie saperów w Orzyszu

                 W związku z planowanym zwiększeniem stanów etatowych 15 batalionu saperów w Orzyszu w dniach 17.03.2017 r. - 31.03.2017 r. od godz. 08.00 przy ul. Wojska Polskiego 33 w Orzyszu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych i podoficerów zawodowych.

Kwalifikacje obejmować będą egzamin sprawności fizycznej ( wg. norm dla żołnierzy zawodowych) oraz rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat powinien posiadać strój oraz obuwie sportowe, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do przystąpienia do egzaminu z WF, dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, kontrakty w ramach NSR i inne.

Informacje dodatkowe można uzyskać na stronie internetowej 15 batalionu saperów (www.15bsap.wp.mil.pl) oraz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ełku. Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie został wyznaczony mł. chor. Krzysztof Gerejczyk tel. 261331308.

Wykaz wakujących stanowisk: