do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6
Wiadomość archiwalna

Archiwum: Zapotrzebowanie na środki limitu Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku

Drogi Pracodawco,

przed wypełnieniem ankiety badającej zapotrzebowanie na środki KFS na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2018 roku, zastanów się jakie uprawnienia będą potrzebne pracownikowi i twojej firmie w obliczu zmieniającej się dynamicznie gospodarki. Kierunki studiów i kursów powinny być związane z zakresem czynności i stanowiskiem na jakim jest lub będzie zatrudniony twój pracownik. Pamiętaj, że dofinansowanie można otrzymać na kursy zawodowe, dające konkretne uprawnienia i kwalifikacje (kończące się egzaminem zewnętrznym).

 

Priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2018 to:

  1. Wsparcie kształcenia   ustawicznego   w   zidentyfikowanych   w   danym   powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emeryturypomostowej.

 

UWAGA: Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron. Na podstawie wypełnionych ankiet Powiatowy Urząd Pracy w Łomży może wnioskować o przyznanie środków finansowych.

 

 Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: ewelina.trzcinka@pup.lomza.pl, fax: 86 16 34 92, pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża do 27 listopada 2017r. Dodatkowych informacji udziela pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży p. Ewelina Trzcinka tel. 86 215-80-23, pokój nr 108A.

Pliki do pobrania

  1. Ankieta
  2. Zawody deficytowe 2018