do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Obszar działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Powiatowy Urząd Pracy (PUP) jest jednostką organizacyjną Powiatu Łomżyńskiego, finansowaną w formie jednostki budżetowej. Terenem działania PUP jest obszar następujących jednostek samorządowych: Miasta Łomży oraz wchodzących w skład Powiatu Łomżyńskiego: Gminy i Miasta Jedwabne, Gminy i Miasta Nowogród oraz gmin: Łomży, Miastkowa, Piątnicy, Przytuł, Śniadowa, Wizny i Zbójnej. Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy sprawuje Starosta Łomżyński. Przy realizacji zadań PUP współdziała ze Starostą Łomżyńskim, Prezydentem Miasta Łomży, Wojewodą Podlaskim, innymi powiatowymi urzędami pracy, radami zatrudnienia, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu.