do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Wiadomości przypisane do: inf

RSS


Wysokość zasiłku i stypendium

wtorek, 27.11.2007r.

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od posiadania przez bezrobotnego „okresu uprawniającego do zasiłku” – tj. długości łącznego okresu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności oraz innych okresów warunkujących nabycie prawa do zasiłku.


Kto ma prawo do zasiłku

poniedziałek, 01.10.2007r.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli: