do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Psycholog

Ogłoszenie ważne
od: 2018-01-08
do: 2018-01-19

Informacje ogólne

Numer oferty:
StPr/18/0062
Stanowisko:
Psycholog
Ilość wszystkich miejsc pracy:
1
Zakres obowiązków:
Prowadzenie interwencji kryzysowej; udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego. /Komplet dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie OIK w Łomży ul.Woj.Polskiego 161 do dn. 19 stycznia 2018r., do godz.13.00-decyduje data wpływu oferty do OIK w Łomży.Aplikacje powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:"Oferta pracy-psycholog".Oferty, które wpłyną do OIK w Łomży po upływie w.w terminu nie będą rozpatrywane./Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Inne:
Wymagania:ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,min. 2 letni staż pracy na stanowisku psychologa,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.Wym.dodatkowe: ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,interwencji kryzysowej,poradnictwa psychologicznego;bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie; komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność i systematyczność.
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)

Warunki pracy

Data rozpoczęcia pracy:
2018-01-20
Miejsce pracy:
18-400 Łomża
Wojska Polskiego 161
Wynagrodzenie brutto:
2200.00 PLN / mc
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu:
w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40
Praca w wolne dni:
Nie

Sposób aplikowania

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i ukończenie innych szkoleń,kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,podpisana klauzula o treści:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r.o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2015r.poz.2135,2281,z 2016r.poz.195,6772)"./Komplet dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie OIK w Łomży ul.Woj.Polskiego 161 do dn. 19 stycznia 2018r., do godz.13.00-decyduje data wpływu oferty do OIK w Łomży.Aplikacje powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem:"Oferta pracy-psycholog".Oferty, które wpłyną do OIK w Łomży po upływie w.w terminu nie będą rozpatrywane./Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Język składania aplikacji:
polski
Osoba do kontaktu:
Magdalena Zawisza
Telefon:
86 216 98 20

Dane pracodawcy

Nazwa firmy:
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŁOMŻY
Osoba do kontaktu:
Magdalena Zawisza
Adres:
18-400 Łomża
Wojska Polskiego 161
Telefon:
86 216 98 20

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawców. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jeżeli Państwa kwalifikacje w pełni odpowiadają wymogom stawianym przez pracodawcę, dodatkowe informacje o ofertach można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 w godz. 8.00 – 14.00 w pokoju 108 A (I piętro).