do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży /oznaczenie konkursu Nr A-1110-18/17/

Ogłoszenie ważne
od: 2017-04-18
do: 2017-05-04

Informacje ogólne

Numer oferty:
StPr/17/0899
Stanowisko:
Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży /oznaczenie konkursu Nr A-1110-18/17/
Ilość wszystkich miejsc pracy:
1
Zakres obowiązków:
zgodnie ze stanowiskiem Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Łomży Nr A-1110-18/17. wiecej informacji na stronie: http://www.lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=1288
Inne:
Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na stanowisko asystenta sędziego muszą spełniać wymagania określone w art.155 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., po. 2062 z poźn. zm.), a mianowicie na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: * jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, * jest nieskazitelnego charakteru, * ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce, * ukończył 24 lata
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)

Warunki pracy

Data rozpoczęcia pracy:
2017-06-01
Miejsce pracy:
18-400 Łomża
Dworna 16
Wynagrodzenie brutto:
2000.00 PLN / mc
Rodzaj umowy:
Umowa o pracę w zastępstwie
Wymiar etatu:
w pełnym wymiarze
Liczba godzin pracy w tygodniu:
40
Praca w wolne dni:
Nie

Sposób aplikowania

Sposób aplikowania:
Bezpośrednio do pracodawcy
Wymagane dokumenty:
# Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu # Wniosek o zatrudnienie na stanowisku aststenta sedziego, # Własnoręcznie sporządzony życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej, # Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w RP na podstawie odrębnych przepisów, # oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; # własnoręcznie podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowyc (tekst jednility: Dz.U. z 2017r., poz.1182, z poźn. zm.); # aktualną fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych # Oświadczenie, że kandydat jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.
Język składania aplikacji:
polski
Osoba do kontaktu:
Sławomir Bagiński

Dane pracodawcy

Nazwa firmy:
Sąd Okręgowy w Łomży
Osoba do kontaktu:
Sławomir Bagiński
Adres:
18-400 Łomża
Dworna 16
Telefon:

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie pośredniczy w przekazywaniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawców. Dane osobowe przetwarzane w Powiatowym Urzędzie Pracy podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Jeżeli Państwa kwalifikacje w pełni odpowiadają wymogom stawianym przez pracodawcę, dodatkowe informacje o ofertach można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1 w godz. 8.00 – 14.00 w pokoju 108 A (I piętro).