do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6Kto jest osobą niepełnosprawną

poniedziałek, 01.10.2007r.

Osobą niepełnosprawną jest osoba, która uzyskała odpowiednie orzeczenie. Osoba niepełnosprawna mająca prawne potwierdzenie swojej niepełnosprawności to osoba posiadająca orzeczenie o: - stopniu niepełnosprawności, - niezdolności do pracy/grupie inwalidzkiej.Wysokość zasiłku i stypendium

wtorek, 27.11.2007r.

Wysokość zasiłku jest zróżnicowana i zależy od posiadania przez bezrobotnego „okresu uprawniającego do zasiłku” – tj. długości łącznego okresu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności oraz innych okresów warunkujących nabycie prawa do zasiłku.


Kto ma prawo do zasiłku

poniedziałek, 01.10.2007r.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:


Kto jest "poszukującym pracy"

poniedziałek, 01.10.2007r.

POSZUKUJĄCY PRACY - to osoba, która nie spełnia ustawowych warunków do uznania za osobę bezrobotną, jeżeli:


Jak się zarejestrować: dokumenty wymagane przy rejestracji oraz wymagane dane

poniedziałek, 01.10.2007r.

Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na: • stałe lub czasowe zameldowanie, • a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestracji można dokonać również przez internet na stronie:

https://www.praca.gov.pl

lub www.pup.lomza.pl w zakładce elektroniczny urząd podawczy