do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

Śniadanie biznesowe

wtorek, 28.03.2017r.
Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży zaprasza na drugie śniadanie biznesowe, które odbędzie się w dniu 06.04 2017r.

Zakończenie naboru wniosków

wtorek, 17.01.2017r.
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że z dniem 20.01.2017r. zostaje zamknięty nabór wniosków na refundację pracodawcy/przedsiębiorcy kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia /na zasadach określonych w art. 150 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645 późn. zm.)Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

wtorek, 16.06.2015r.
Informacja dla Pracodawców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291)