do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Warto przeczytać

Programy i projekty PUP w Łomży

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

poniedziałek, 21.08.2017r.
Informujemy o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2017 roku. Przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

wtorek, 16.06.2015r.
Informacja dla Pracodawców o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 1291)