do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

e-Dokumenty do pobrania

do otwarcia dokumentów potrzebny jest program Acrobat Reader

 

 

Bon na zasiedlenie:

 

Dodatek aktywizacyjny:

 

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy i EFS przyznawane bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 

Jednorazowe środki z Funduszu Pracy i EFS przyznawane poszukującym pracy opiekunom osób niepełnosprawnych:

 

Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Pośrednictwo pracy - druki:

 

Pośrednictwo pracy, zatrudnienie cudzoziemców:

 

Prace interwencyjne:

 

Prace społecznie użyteczne:

 

Przygotowanie zawodowe dorosłych:

 

Refundacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu:

 

Refundacja pracodawcom kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego:

 

Refundacja pracodawcom kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej i poszukującego pracy absolwenta:

 

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla członków założycieli spółdzielni socjalnej:

 

Refundacja świadczeń integracyjnych:

 

Rejestracja osób bezrobotnych:

 Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

 Roboty publiczne:

 

Staż:

 

Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy, niepełnosprawnych:

 

Założenie z FP Spółdzielni Socjalnej:

  

Zatrudnienie wspierane:

 

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: