do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy /FP/

Ogłoszenie ważne od: do:

Rodzaj:

Adresaci:
wszyscy bezrobotni

Termin przyjmowania zgłoszeń:

Lokalizacja:
Siedziba PUP w Łomży, ul. Nowogrodzka 1

Treść:

Zakres szkolenia: kształcenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


Termin realizacji: IV kwartał


Orientacyjny czas trwania szkolenia: 80 godz.


Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:


- brak umiejętności aktywnego poszukiwania pracy


 


- pozytywna opinia pośrednika pracy i doradcy zawodowego


Szkolenie zakończone zaświadczeniem o ukończonym kursie.


 


Szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

SZKOLENIE – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. (czytaj więcej)

Szczegółowe informacje na temat organizacji i finansowania szkoleń udzielane są w pokoju 106 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży ul. Nowogrodzka 1, telefon: 86 215-80-23, e-mail: pupszkolenia@pup.lomza.pl