do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Brak form aktywizacji

Archiwum

Przygotowanie zawodowe dorosłych – to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończony egzaminem. (czytaj więcej)

W celu uzupełnienia wiadomości o formie przygotowania zawodowego dorosłych polecamy lekturę rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych (Dz.U. Nr 2009 r. Nr 61, poz. 502), a także kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży pokój nr 209, tel. 086 2158047