do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Prace interwencyjne

Brak form aktywizacji

Archiwum

PRACE INTERWENCYJNE - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy .
Prace interwencyjne mogą organizować pracodawcy nie będący przedsiębiorcami oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, których dotyczy pomoc publiczna. (czytaj więcej)

Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 Centrum Aktywizacji Zawodowej
II piętro pok. nr 209 tel. 0862150144 lub 0862158047